За Нас

Вътрешен компас. Следвай своя път.

Идва момент в живота, в който някои хора искат да допринасят за доброто, развитието и щастието и на другите хора. И това за нас е истинското удовлетворение.

Мисия

Фондация Вътрешен компас е създадена с цел хората, които намираме смисъл в растежа и развитието на предприемачите, младите хора, както и включването на нашите по-възрастни членове на обществото с техните умения, опит, търпение по-активно в живота на обществото, да допринасяме с нашия жизнен и професионален опит, мъдрост и страст за промяната на България към повече обич, развитие и щастие.

Има разнообразни начини, по които фондация Вътрешен компас може да се ползва от вашата щедрост.

Дарете:

  • Ваше време
  • Вашите знания и умения
  • Вашия опит – личен и професионален
  • Ваши ресурси и пари
  • Вашата мъдрост
  • Или просто споделете мечтите и идеите си с нас.

Молитва за успех на хората

Благодаря за това, че младите хора – тези, от които зависи бъдещето на България и света, живеят пълноценно, вярват в себе си, разкриват потенциала си и създават полза, смисъл, красота и успех за себе си и хората около тях.

Благодаря за това, че предприемчивите хора вярват в себе си, имат ясна визия, работеща стратегия и с ефективни масирани действия достигат целите си, претворяват в действителност идеите и мечтите си.

Благодаря за това, че възрастните хора, изживяли дълъг и пълноценен живот досега, натрупали незаменими умения и умения, имат възможност да предадат мъдростта си на младите.

Всичко това за едно по-хармонично и щастливо бъдеще за България.

Благодаря, че аз и хората, с които вече съм и с които ще бъда свързана, за да осъществим във възможно най-голям мащаб идеята за един по-добър свят, в който хората ще се водят от сърцето си и ще следват своя вътрешен глас/компас.

Close