Да продаваш като 7 годишен – това е висше майсторство