човешки потенциал, възходът на свръхчовека

човешки потенциал, възходът на свръхчовека