Взаимоотношенията бащи с деца се оказват едни от най-важните и в същото време предизвикателни в живота ни. Както с нашите бащи, така и с нашите деца.

Моля ви да се включите в това изследване. Попълва се за около 10 минути.

Споделяйки опита си, от една страна ще можем да разберем за някои от посоките на развиване на тези отношения. От друга страна, ще помогнете на други бащи с прозрения и опит. От трета страна, може да установите нещо важно за своето взаимоотношение с детето си/децата си.

Хубав ден и мерси!