Бизнес коучинг

„Можем да бъдем слепи за очевидното и също така сме слепи за слепите си петна. Имаме съвсем бегла представа колко малко знаем. Не сме създадени да знаем колко малко знаем.” Даниел Канеман, Нобелов лауреат

Бизнес коучинг

В корпоративния бизнес, мениджърите често се сблъскват с някои тежки проблеми, свързани с използването на най-важния ресурс, а именно – хората в екипите им, техните човешки ресурси.

  • Хората не са достатъчно заинтересовани в работата. Проучване на Gallup International сочи, че над 80% от работещите в световен мащаб не са ангажирани в работата си. И това изследване се прави вече 10на години и показва стабилни резултати. Освен това около 15 на всеки 100 човека са активно неангажирани, т.е. рушат дисциплината, добрата репутация и изпълнението на своите колеги.
  • Хората са пасивни в работата си. В големите международни корпорации има програми, в които участват хората им за работа в екип, за управление на времето, за целеполагане и постигане на целите и какви ли не други обучения.
  • Фокус върху намаляване на грешките и пропуските. Обикновено насоката на работата с хора е усвояване на нови умения и намаляване на грешките и пропуските. Рядко се фокусират усилията върху увеличаване на прозренията, на интуицията на хората.

Най-новите открития в областите на социалната психология, бихевиористичната икономика, мисленето и вземането на решения, хедонистичната психология, дават нова светлина върху начините, по които хората вземат решения и участват в работата си.

„Илюзията, че разбираме миналото, налага преголяма увереност в способността ни на предричаме бъдещето.” Даниел Канеман

Последните 12-15 години, корпорациите интуитивно се фокусират все по-често върху развитието на хората си, за да могат те да ползват повече интуицията и творческото си мислене. Защото човешкото мислене се оказва в плен на ограниченията и систематичните грешки, които правим. Подготвяме се за утре, базирайки се на интерпретации на настоящето в светлината на минали преживявания и опит.

Управленците очакват често от хората си иновативни решения и непрекъснати промени и в същото време често ги наказват за грешките по пътя на развитието им.

В тази динамична и невероятно натоварена откъм информация и натиск за вземане на решения среда, бизнесът често има нужда от спиране, осъзнаване на начина, по който функционира (вкл. хората му), вземане на решения за промени, нетипични и неочаквани понякога, за да се справи с предизвикателствата на утрешния ден и да успее.

Бизнес коучинг като метод, който залага на развитието на хората, водени от вътрешните им потребности, нужди и развитие на потенциала е сред най-използваните от най-големите и успешни корпорации от Fortune 500.

Ако сте сред първите в България лидери, които искате да използвате все по-пълноценно потенциала на хората си и залагате и на тяхното развитие, свържете се с нас.

Close