Днес в рубриката ни Зона на успеха ви представям Александра Георгиева. Тя е предприемач и ръководи бизнес за маркетинг автоматизация.

Разкажи ни повече за твоя бизнес – какво означава маркетинг автоматизация?
Най-общо казано маркетинг автоматизацията означава цялостната маркетинг стратегия на дадена фирма. Тук говорим повече за онлайн и софтуерната част от маркетинга и как те се интегрират с останалите отдели. Например, ако плащате за реклама във Фейсбук, това донесло ли ви е някакви клиенти и, ако да, колко от тях са стигнали до сделка и каква част от общия приход на тази сделка се счита, че е изкарана от тази реклама. Друга част е създаването на алгоритми за определяне на най-потенциалните клиенти и съответното им таргетиране.

Какви са предизвикателствата?
Предизвикателствата пред един бизнес, където и да било по света са много. Моите основни предизвикателства са няколко:
Дългият период на обучение – тъй като се занимаваме с изключително специализирани системи, които са почти непознати в България, ми трябват около 6 месеца минимум, за да обуча даден служител. Шест месеца, през които този човек не ти изкарва почти нищо и не е готов да поеме проекти директно, което води до съвсем други трудности във финасовото планиране.
Преди няколко години се опитах да получа оборотно кредитиране за назначаването на нови хора и тяхното обучение и имам доста интересни разговори с банките. Първо, жена софтуерен предприемач под 30 години в България е явно доста интересно явление и ти задават изключително безумни въпроси, като например:
– Родителите ви могат ли да ипотекират нещо, за да гарантират кредита?
– Родителите ми?!! Вие шегувате ли се?!! Ние за бизнес ли говорим?
– Вие сте доста млада?…
– Ами, според вас, на колко трябва да стана, за да създам собстен бизнес?! 40-50-60 години?
След няколко такива разговори се преместих в единствената банка, където имаха достатъчно професионализъм да не ми зададат въпроса „Родителите ви могат ли да ипотекират имот?“ Няма да казвам коя по ред беше.

Как съвместяваш отглеждане на бебе и собствен бизнес?
Съчетаването на собствен бизнес и семейство е доста голямо предизвикателства, но и ти отваря очите за много неща.
Първото нещо е приоритизирането – зададох си въпроса „След 20 години кое ще е по-важно – вниманието, което сега даваш на детето си или на бизнеса“. Отговорът беше очевиден.
Другото е делегирането – научих се да прехвърлям повече отговорности на хората си.
И третото е правилният разчет на времето – имам доста стриктен дневен график – започвам работа в 8 часа и до 16:20 се опитвам да приключа с повечето задачи за деня, другото време се посвещавам на семейството си. Разбира се, наложи се засега да свия бизнеса на около 50% и това е в реда на нещата, ако се върнем на въпроса по-горе.

Кои твои навици, модели, страхове, действия ти пречат?
Работих доста време като мениджър в корпоративната среда и, въпреки че това ми даде необходимите технически познания и контакти да започна собствен бизнес, имах доста нереалистични очаквания и навици за собственик на бизнес. Като започнем от елементарна финансова грамотност до подбора на персонал. Например, съвсем в началото отворих фирма в Англия и въпреки, че имах клиенти бързо стигнах до практически фалит. Не изчислих изобщо съотношението приход-разход – не можеш да наемаш офис и всичко останало с нагласата на неограниченият бюджет на голяма фирма.
Другият недостатък е, че не си давах сметка за собствените ми слабости, а това е много опасно тъй като съответно не можеш и да предприемеш някакви действия. Например, костваше твърде много нерви, време и пари, докато най-накрая осъзнах, че аз просто не мога да назначавам хора.

Какво правиш в трудни моменти?
Запазвам самообладание. В нашата сфера често се правят грешки или системите просто не работят според очакванията. Когато клиента започва да крещи по телефона или направи ескалация, първото, което правя е да си поема дълбоко дъх и да изчистя съзнанието си. След това се заемам с точното идентифициране на проблема. Не го ли разбереш много ясно още в самото начало, тръгваш в съвсем погрешна посока за решаването му.

Какво за теб е успех?
Идея. Ти се стремиш не толкова към нещо конкретно, колкото към твоята идея в главата как трябва да стоят нещата при една идеална ситуация и тогава ще бъдеш щастлив. Само че щастието е във всеки момент, стига да го видиш. За мен по-скоро пътя и уроците по него е това, което ми носи удовлетворение и ме кара да продължа напред.