Зорница е показала, че е изключителен експерт в сферата на коучинга. Тя ми помогна да открия най-фундаменталните си ценности, да съобразявам поставените цели с тях и ми даде сили да ги постигна!

Председател на УС на Фондация Вътрешен компас, Собственик и управител на Компас – преводачески услуги. Сериен предприемач. Професионален акредитиран Майстор коуч и Майстор ментор. Магистър по Икономика, магистър по Политология. С ентусиазъм, успешно и ефективно помага на успели хора, висши ръководители и собственици на бизнеси да бъдат още по-смели и да реализират най-искрените си мечти.

Симона Трендафилова Основател и управител на Симлайт September 6, 2016