Follow us on:      Facebook      LinkedIn      Twitter

Posts

Archives

Кристина Попиванова

Бих искала да препоръчам Зорница като коуч. Аз наскоро започнах коучинг преживяването си с нея. Още от първата сесия тя…

Close