фондация вътрешен компас в училище

Фондация “Вътрешен компас” в училище в изпълнение на мисията си – за един по-добър свят за нашите деца.

Тематична среща: Математиката в нашия живот с ученици от 7ми клас от 134 училище, водени от ръководителя г-н Кънчев.

По какъв начин можем да ползваме математиката за повишаване на нашата самоувереност, успех и мотивация?

Как математиката помага за личностното развитие на децата?

Какви ресурси има човекът?

 

Председател на УС на Фондация Вътрешен компас, Собственик и управител на Компас – преводачески услуги. Сериен предприемач. Професионален акредитиран Майстор коуч и Майстор ментор. Магистър по Икономика, магистър по Политология. С ентусиазъм, успешно и ефективно помага на успели хора, висши ръководители и собственици на бизнеси да бъдат още по-смели и да реализират най-искрените си мечти.