фондация вътрешен компас в училище

Фондация “Вътрешен компас” в училище в изпълнение на мисията си – за един по-добър свят за нашите деца.

Тематична среща: Математиката в нашия живот с ученици от 7ми клас от 134 училище, водени от ръководителя г-н Кънчев.

По какъв начин можем да ползваме математиката за повишаване на нашата самоувереност, успех и мотивация?

Как математиката помага за личностното развитие на децата?

Какви ресурси има човекът?

 

Председател на УС на Фондация Вътрешен компас, Собственик и управител на Компас – преводачески услуги. Сериен предприемач. Професионален акредитиран Майстор коуч и Майстор ментор. Магистър по Икономика, магистър по Политология. Ментор към Фонд за рисков капитал Илевън, Стопански факултет на СУ Св. Кирил Охридски, Факултет по политология на Централно европейски университет, фирми. Това, което прави с ентусиазъм, успешно и ефективно е да помага на успели хора, висши ръководители и собственици на бизнеси да бъдат още по-смели и да реализират себе си.