representation system

Случвало ли ви се е да говорите с човек и по някое време да си ударите челото:

– Абе, тоя човек, изобщо ли не ме разбира?!

Аз му показвам откъде ще дойдат изненадите, давам му решение как да видим по-бързи резултати, а той изобщо не ме отразява!

Или пък:

Чувствам се така неразбрана… Опитах се да отворя вратата към едно общо решение… А какво получавам – грубо отношение и тежко неразбирне…

Забелязвате ли, че в тези 2 реда хората използват различен език.

Аз му показвам откъде ще дойдат изненадите, давам му решение как да видим по-бързи резултати, а той изобщо не ме отразява!

И:

Чувствам се така неразбрана… Опитах се да отворя вратата към едно общо решение… А какво получавам – грубо отношение и тежко неразбирне…

В Нервно лингвистичното програмиране (НЛП) хората се делят на 3 основни групи: визуални (водещо сетиво за възприятие на действителността зрението), кинестетични (водещо чувства и усещания) и одиални (водещ е слуха). Обикновено при хората има една водеща система и присъстват елементи от другите.

Важно е да имаме предвид, че хората с изразени предпочитания във всяка група:

– виждат и възприемат по различен начин действителността

–  ползват различен език (както личи от съвсем кратките примери горе): визуали – показвам, виждам, отразява, кинестетици – чувствам, отварям, грубо, тежко

– говорят по различен начин (визуалите – по-високо, с повече жестове, имат нужда от повече пространство пред себе си…)

Моят съпруг е визуален тип, а аз съм доста кинестетична.

Като обсъждаме нещо, той обикновено говори на висок тон, бързо, ръкомаха. Аз си мълча, питам го защо изобщо ми вика и се приближавам към него да го докосна по ръката, да го успокоя. Нали се сещате, че имаше известно напрежение в отношенията ни?:)

Преди да се бях светнала за този вид разделение на хората, си мислех, че просто не ме разбира и това си е. Той си мислеше същото. Сега вече, дори да си мислим това – знаем къде е ключът от палатката. И ни помага. Аз му оставям повече пространство, за да види какво искам да му кажа, а той има желание да се приближи и да ме усети.

Всичко това има своите приложения и в бизнеса, при преговорите. Когато осъзнаем какъв тип е човекът пред нас, ние имаме още една допълнителна опора да го разберем, да отговорим на въпросите му по разбираем за него начин и да създадем още по-голямо доверие. Резултатите в моята практика са изключително интересни. Влизането в рапорт с отсрещната страна води до неподозирани и неочаквани понякога успехи и в най-предизвикателните ситуации:)