death смърт

Един търговец излязъл на големия пазар в Багдад за стока. Разхождал се спокойно между сергиите, когато изведнъж забелязал тайнствена фигура и познал в нея Смъртта. Какво било учудването му, когато те се изненадала като го забелязала.

Изплашен, търговецът се затичал да избяга и решил веднага да замине за Самара, за да избегне среща със Смъртта. До вечерта вече бил пристигнал в далечния град.

И изведнъж изумен забелязал познатата фигура. Той се приближил до смъртта смирено и казал:

-Смърт, явно няма как да избягам от Съдбата. Моля те, кажи ми защо се изненада сутринта като ме видя в Багдад?

-Защото знаех, че имам среща с теб вечерта в Самара.

Смъртта чака в Самара. Можем ли да заобиколим Самара?

 

Каква ли е съдбата ми? Вярвам ли в Съдбата? А вие?

Председател на УС на Фондация Вътрешен компас, Собственик и управител на Компас – преводачески услуги. Сериен предприемач. Професионален акредитиран Майстор коуч и Майстор ментор. Магистър по Икономика, магистър по Политология. Ментор към Фонд за рисков капитал Илевън, Стопански факултет на СУ Св. Кирил Охридски, Факултет по политология на Централно европейски университет, фирми. Това, което прави с ентусиазъм, успешно и ефективно е да помага на успели хора, висши ръководители и собственици на бизнеси да бъдат още по-смели и да реализират себе си.