Поздравления за първия акредитиран Майстор ментор в България

За информация на организациите, които развиват хората, екипите и лидерите си като използват и наставничеството (менторството) като метод, Зорница Master Mentor accreditation IIC&M for NewsСтефанова-Иванова вече е първият акредитиран Майстор ментор у нас.

Акредитиращата организация Международният институт по коучинг и менторство (IIC&M) е независимият орган, който акредитира коучове и ментори в Европа и е предпочитан от клиенти, организации, коучове и ментори.

Поздравления и успех, Зори!

Председател на УС на Фондация Вътрешен компас, Собственик и управител на Компас – преводачески услуги. Сериен предприемач. Професионален акредитиран Майстор коуч и Майстор ментор. Магистър по Икономика, магистър по Политология. С ентусиазъм, успешно и ефективно помага на успели хора, висши ръководители и собственици на бизнеси да бъдат още по-смели и да реализират най-искрените си мечти.